Vidalı Kompresör

Vidalı kompresörler iki dönen vida vasıtasıyla havayı sıkıştırırlar. Sıkıştırma sırasında, sıkışan hava geri akma eğilimindedir. Bu nedenle hava yağ ile sıkıştırılmıştır.

Bir vidalı kompresörün ana bileşenleri:

  • Vida Grubu
  • Emiş Valfi
  • Elektrik Motoru
  • Hava Tankı, Hava Filtresi, Hava-Yağ Seperatörü
 

Vida Grubu: Vida grubu havanın sıkıştırıldığı bileşendir. Vida grubu profilleri uzun süren müdendislik çalışmaları neticesinde tasarlanmıştır. Büyük vidaya dişi, diğer vidaya ise erkek vida denir. Elektrik motoru dişi vidayı döndürür. Dişi vida erkek vidadan daha güçlüdür. Yağ kullanılmasının diğer bir nedenide vidaların aşınmasını önlemektir. 


 

Hava, Hava-Filtresi'nde filtrelendikten sonra, vida grubunun içine gider. Burada hava ve yağ vidalar tarafından karıştırılır.

Emiş Valfi: Emiş Valfi, hava akışının kontrol edildiği bileşendir. Emiş valfi elektrikli ve pnomatik kontrollerin, kontrolü altındadır. It is mounted on the suction of air-end. Sıkıştırma sırasında, emiş valfi kontrol ünitesi tarafından kontrol edilir. Kompresör durduğunda, emiş valfi kapanır ve hava çıkışı önlenir.

Daha uzun yaşam için, emiş valfi sorunsuz çalışmalıdır.

Elektik Motoru: Elektrik motoru kompresörün güç kaynağıdır. V Kayışı-sürücü sistemlerinde, V-kayışı tarafından bu güç Vida-Grubuna iletilir. 1:1 direk akuple sistemlerinde, transmisyon, direkt mil yatağı tarafından sağlanır. Direkt akuple sürücü ile, kompresörler daha sessiz çalışır. Vortex Kompresörleri evrensel olarak bilinen EFF2 elektrik motorlarını kullanır.

Yağ Tankı: Hava Tankı sıkıştırılmış yağ-hava karışımının içine pompalandığı bileşendir. Yağ, yağ filtresine gönderilir ve "yağ ile hava taneleri" seperatöre gönderilir. Eğer yağ sıcaklığı 71ºC altındaysa, yağ, yağ filtresi sayesinde direk geçer. Aksi halde Hava-Yağ radyatörüne gönderilir. Soğumuş yağ son olarak vida grubuna gönderilir. Hava ve yağ taneleri ayrılır. Yağ taneleri vida grubuna gönderilir. Ayrıştırılan hava Hava-Yağ radyatöründe soğutulur. Şimdi hava, hava kurutucusuna gönderilmeye hazırdır.